Karol Sipos lektor arterra

Lektor – Karol Sipos

hra na trúbku, zobcovú flautu

 

Profesionálny a individuálny prístup považujem za základ svojej pedagogickej činnosti. Študoval som hru na trúbke na súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, následne som pokračoval 3 roky na Akadémii umení v Banskej Bystrici u doc. Jána Brodu a doc. Kamila Rošku. Posledných 5 rokov sa venujem jazzu a swingu, najmä v orchestri Swing Society Orchestra, skupine J&J Sextet a v ďalších formáciách (trio, brass kvintet, fanfárové súbory a pod).

trumpetpriecna