Klasická hudba,Lekto Ad Astra

Lento Ad Astra

facebookyoutube

Teleso Lento Ad Astra vzniklo v júni 2011, keď sa klaviristka Zita Slavíčková a saxofonista Erik Rothenstein rozhodli využiť svoje doterajšie muzikantské skúsenosti a vyskúšať spolu realizovať niekoľko koncertov. Sústredili sa najprv na klasický alt saxofónový repartoár, resp. transkripcie pre tento nástroj. Postupne sa však začali sústrediť na literatúru pre baritónový saxofón. Či sú to transkripcie violončelových prelúdií Johana Sebastiana Bacha, tvorby Clauda Debussyho alebo originálne kompozície pre saxofón, interpreti sa snažia sa zaujať vlastným vkladom a skúmaním nových možností. Toto komorné zoskupenie prináša novú koncepciu a sviežosť pri zachovaní vysokej interpretačnej kvality. Svoj priestor dostáva aj improvizácia a štýlové zaranžovanie a prispôsobenie skladieb pre potreby telesa.

  • JAZZ Swing
  • arterra klasická hudba
  • arterra pop music
  • hudobné pochutinky

Playing „Šach“ with Mr. Bach

Skupina nahrala v auguste 2013 svoj profilový album „Playing Šach with Mr. Bach“. Na objednávku telesa napísali, resp. zaranžovali súčasní slovenskí skladatelia Ľuboš Bernáth, Viliam Gräffinger a Pavol Šuška kompozície reflektujúce odkaz J.S. Bacha. Jednou skladbou prispel aj saxofonista ansamblu Erik Rothenstein. Nosnou myšlienkou je odkaz Johana Sebastiana Bacha. Skladatelia mali voľné pole pôsobnosti a bolo na ich rozhodnutí či si zoberú konkrétne motívy, časti skladieb alebo sa len voľne inšpirujú Bachovou tvorbou. Takto vznikli zaujímavé diela, ktoré boli sčasti nahrávané aj v kaplnke františkánskeho kostola v Bratislave, čo prispelo k zvláštnej atmosfére albumu. Dôraz sa kladie navyužitie barytónového saxofónu, pre ktorý ani v rámci svetovej saxofónovej literatúry nie je napísaných veľa diel. Na albume spolupracovali ako hostia aj violončelista Boris Bohó a speváčka Eva Šušková.

album od Lento Ad Astra PLAYING „ŠACH“ WITH MR. BACH

ukážky tvorby